NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 2:30-32

2:30 oti <3754> eidon <1492> (5627) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <3450> to <3588> swthrion <4992> sou <4675>

2:31 o <3739> htoimasav <2090> (5656) kata <2596> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> lawn <2992>

2:32 fwv <5457> eiv <1519> apokaluqin <602> eynwn <1484> kai <2532> doxan <1391> laou <2992> sou <4675> israhl <2474>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org