NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:29

1:29 h <3588> de <1161> epi <1909> tw <3588> logw <3056> dietaracyh <1298> (5681) kai <2532> dielogizeto <1260> (5711) potapov <4217> eih <1510> (5751) o <3588> aspasmov <783> outov <3778>

Luke 1:41

1:41 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hkousen <191> (5656) ton <3588> aspasmon <783> thv <3588> mariav <3137> h <3588> elisabet <1665> eskirthsen <4640> (5656) to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> authv <846> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> h <3588> elisabet <1665>

Luke 1:44

1:44 idou <2400> (5628) gar <1063> wv <5613> egeneto <1096> (5633) h <3588> fwnh <5456> tou <3588> aspasmou <783> sou <4675> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> mou <3450> eskirthsen <4640> (5656) en <1722> agalliasei <20> to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> mou <3450>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org