NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 18:1

18:1 elegen <3004> (5707) de <1161> parabolhn <3850> autoiv <846> prov <4314> to <3588> dein <1163> (5903) pantote <3842> proseucesyai <4336> (5738) autouv <846> kai <2532> mh <3361> egkakein <1573> (5721)

Luke 11:8

11:8 legw <3004> (5719) umin <5213> ei <1487> kai <2532> ou <3756> dwsei <1325> (5692) autw <846> anastav <450> (5631) dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) filon <5384> autou <846> dia <1223> ge <1065> thn <3588> anaideian <335> autou <846> egeryeiv <1453> (5685) dwsei <1325> (5692) autw <846> oswn <3745> crhzei <5535> (5719)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org