NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:4-6

12:4 legei <3004> (5719) [de] <1161> ioudav <2455> o <3588> iskariwthv <2469> eiv <1520> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> o <3588> mellwn <3195> (5723) auton <846> paradidonai <3860> (5721)

12:5 dia <1223> ti <5101> touto <5124> to <3588> muron <3464> ouk <3756> eprayh <4097> (5681) triakosiwn <5145> dhnariwn <1220> kai <2532> edoyh <1325> (5681) ptwcoiv <4434>

12:6 eipen <2036> (5627) de <1161> touto <5124> ouc <3756> oti <3754> peri <4012> twn <3588> ptwcwn <4434> emelen <3199> (5707) autw <846> all <235> oti <3754> klepthv <2812> hn <1510> (5713) kai <2532> to <3588> glwssokomon <1101> ecwn <2192> (5723) ta <3588> ballomena <906> (5746) ebastazen <941> (5707)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org