NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 4:9-10

4:9 nun <3568> de <1161> gnontev <1097> (5631) yeon <2316> mallon <3123> de <1161> gnwsyentev <1097> (5685) upo <5259> yeou <2316> pwv <4459> epistrefete <1994> (5719) palin <3825> epi <1909> ta <3588> asyenh <772> kai <2532> ptwca <4434> stoiceia <4747> oiv <3739> palin <3825> anwyen <509> douleusai <1398> (5658) yelete <2309> (5719)

4:10 hmerav <2250> parathreisye <3906> (5731) kai <2532> mhnav <3376> kai <2532> kairouv <2540> kai <2532> eniautouv <1763>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org