NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:6-8

2:6 ov <3739> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>

2:7 toiv <3588> men <3303> kay <2596> upomonhn <5281> ergou <2041> agayou <18> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> afyarsian <861> zhtousin <2212> (5723) zwhn <2222> aiwnion <166>

2:8 toiv <3588> de <1161> ex <1537> eriyeiav <2052> kai <2532> apeiyousin <544> (5723) th <3588> alhyeia <225> peiyomenoiv <3982> (5734) de <1161> th <3588> adikia <93> orgh <3709> kai <2532> yumov <2372>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org