NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:35-36

11:35 h <2228> tiv <5101> proedwken <4272> (5656) autw <846> kai <2532> antapodoyhsetai <467> (5701) autw <846>

11:36 oti <3754> ex <1537> autou <846> kai <2532> di <1223> autou <846> kai <2532> eiv <1519> auton <846> ta <3588> panta <3956> autw <846> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org