NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:20

18:20 eufrainou <2165> (5744) ep <1909> auth <846> ourane <3772> kai <2532> oi <3588> agioi <40> kai <2532> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> oti <3754> ekrinen <2919> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> krima <2917> umwn <5216> ex <1537> authv <846>

Revelation 18:24

18:24 kai <2532> en <1722> auth <846> aima <129> profhtwn <4396> kai <2532> agiwn <40> eureyh <2147> (5681) kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> esfagmenwn <4969> (5772) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org