NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 25:32

25:32 kai <2532> sunacyhsontai <4863> (5701) emprosyen <1715> autou <846> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> kai <2532> aforisei <873> (5692) autouv <846> ap <575> allhlwn <240> wsper <5618> o <3588> poimhn <4166> aforizei <873> (5719) ta <3588> probata <4263> apo <575> twn <3588> erifwn <2056>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org