NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 5:46-47

5:46 ean <1437> gar <1063> agaphshte <25> (5661) touv <3588> agapwntav <25> (5723) umav <5209> tina <5101> misyon <3408> ecete <2192> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> telwnai <5057> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)

5:47 kai <2532> ean <1437> aspashsye <782> (5667) touv <3588> adelfouv <80> umwn <5216> monon <3440> ti <5101> perisson <4053> poieite <4160> (5719) ouci <3780> kai <2532> oi <3588> eynikoi <1482> to <3588> auto <846> poiousin <4160> (5719)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org