NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 4:1

4:1 tote <5119> [o] <3588> ihsouv <2424> anhcyh <321> (5681) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> upo <5259> tou <3588> pneumatov <4151> peirasyhnai <3985> (5683) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228>

Matthew 4:11

4:11 tote <5119> afihsin <863> (5719) auton <846> o <3588> diabolov <1228> kai <2532> idou <2400> (5628) aggeloi <32> proshlyon <4334> (5656) kai <2532> dihkonoun <1247> (5707) autw <846>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org