NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 26:48-49

26:48 o <3588> de <1161> paradidouv <3860> (5723) auton <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> shmeion <4592> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846>

26:49 kai <2532> euyewv <2112> proselywn <4334> (5631) tw <3588> ihsou <2424> eipen <2036> (5627) caire <5463> (5720) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org