NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 25:26-27

25:26 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> kuriov <2962> autou <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ponhre <4190> doule <1401> kai <2532> oknhre <3636> hdeiv <1492> (5715) oti <3754> yerizw <2325> (5719) opou <3699> ouk <3756> espeira <4687> (5656) kai <2532> sunagw <4863> (5719) oyen <3606> ou <3756> dieskorpisa <1287> (5656)

25:27 edei <1163> (5900) se <4571> oun <3767> balein <906> (5629) ta <3588> arguria <694> mou <3450> toiv <3588> trapezitaiv <5133> kai <2532> elywn <2064> (5631) egw <1473> ekomisamhn <2865> (5668) an <302> to <3588> emon <1699> sun <4862> tokw <5110>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org