NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 1:22-23

1:22 touto <5124> de <1161> olon <3650> gegonen <1096> (5754) ina <2443> plhrwyh <4137> (5686) to <3588> rhyen <4483> (5685) upo <5259> kuriou <2962> dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> legontov <3004> (5723)

1:23 idou <2400> (5628) h <3588> paryenov <3933> en <1722> gastri <1064> exei <2192> (5692) kai <2532> texetai <5088> (5695) uion <5207> kai <2532> kalesousin <2564> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> emmanouhl <1694> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) mey <3326> hmwn <2257> o <3588> yeov <2316>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org