NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 17:1

17:1 kai <2532> mey <3326> hmerav <2250> ex <1803> paralambanei <3880> (5719) o <3588> ihsouv <2424> ton <3588> petron <4074> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> anaferei <399> (5719) autouv <846> eiv <1519> orov <3735> uqhlon <5308> kat <2596> idian <2398>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org