NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:13-14

14:13 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> anecwrhsen <402> (5656) ekeiyen <1564> en <1722> ploiw <4143> eiv <1519> erhmon <2048> topon <5117> kat <2596> idian <2398> kai <2532> akousantev <191> (5660) oi <3588> ocloi <3793> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> pezh <3979> apo <575> twn <3588> polewn <4172>

14:14 kai <2532> exelywn <1831> (5631) eiden <1492> (5627) polun <4183> oclon <3793> kai <2532> esplagcnisyh <4697> (5675) ep <1909> autoiv <846> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) touv <3588> arrwstouv <732> autwn <846>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org