NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:11-12

12:11 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> tiv <5101> [estai] <1510> (5704) ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> ov <3739> exei <2192> (5692) probaton <4263> en <1520> kai <2532> ean <1437> empesh <1706> (5632) touto <5124> toiv <3588> sabbasin <4521> eiv <1519> boyunon <999> ouci <3780> krathsei <2902> (5692) auto <846> kai <2532> egerei <1453> (5692)

12:12 posw <4214> oun <3767> diaferei <1308> (5719) anyrwpov <444> probatou <4263> wste <5620> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> kalwv <2573> poiein <4160> (5721)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org