NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:27

8:27 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> kaisareiav <2542> thv <3588> filippou <5376> kai <2532> en <1722> th <3588> odw <3598> ephrwta <1905> (5707) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legwn <3004> (5723) autoiv <846> tina <5101> me <3165> legousin <3004> (5719) oi <3588> anyrwpoi <444> einai <1510> (5750)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org