NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:43

15:43 elywn <2064> (5631) iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> euschmwn <2158> bouleuthv <1010> ov <3739> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) prosdecomenov <4327> (5740) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> tolmhsav <5111> (5660) eishlyen <1525> (5627) prov <4314> ton <3588> pilaton <4091> kai <2532> hthsato <154> (5668) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org