NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:16-17

12:16 oi <3588> de <1161> hnegkan <5342> (5656) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tinov <5101> h <3588> eikwn <1504> auth <3778> kai <2532> h <3588> epigrafh <1923> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> kaisarov <2541>

12:17 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ta <3588> kaisarov <2541> apodote <591> (5628) kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316> kai <2532> exeyaumazon <2296> (5707) ep <1909> autw <846>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org