NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:6-9

10:6 apo <575> de <1161> archv <746> ktisewv <2937> arsen <730> kai <2532> yhlu <2338> epoihsen <4160> (5656) [autouv] <846>

10:7 eneken <1752> toutou <5127> kataleiqei <2641> (5692) anyrwpov <444> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

10:8 kai <2532> esontai <1510> (5704) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520> wste <5620> ouketi <3765> eisin <1510> (5748) duo <1417> alla <235> mia <1520> sarx <4561>

10:9 o <3739> oun <3767> o <3588> yeov <2316> sunezeuxen <4801> (5656) anyrwpov <444> mh <3361> cwrizetw <5563> (5720)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org