NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 6:7

6:7 parethrounto <3906> (5710) de <1161> auton <846> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> ei <1487> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> yerapeuei <2323> (5719) ina <2443> eurwsin <2147> (5632) kathgorein <2723> (5721) autou <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org