NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:79

1:79 epifanai <2014> (5658) toiv <3588> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> kayhmenoiv <2521> (5740) tou <3588> kateuyunai <2720> (5658) touv <3588> podav <4228> hmwn <2257> eiv <1519> odon <3598> eirhnhv <1515>

Luke 2:14

2:14 doxa <1391> en <1722> uqistoiv <5310> yew <2316> kai <2532> epi <1909> ghv <1093> eirhnh <1515> en <1722> anyrwpoiv <444> eudokiav <2107>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org