NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:45-47

1:45 kai <2532> makaria <3107> h <3588> pisteusasa <4100> (5660) oti <3754> estai <1510> (5704) teleiwsiv <5050> toiv <3588> lelalhmenoiv <2980> (5772) auth <846> para <3844> kuriou <2962>

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) mariam <3137> megalunei <3170> (5719) h <3588> quch <5590> mou <3450> ton <3588> kurion <2962>

1:47 kai <2532> hgalliasen <21> (5656) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> epi <1909> tw <3588> yew <2316> tw <3588> swthri <4990> mou <3450>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org