NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:33

1:33 kai <2532> basileusei <936> (5692) epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> kai <2532> thv <3588> basileiav <932> autou <846> ouk <3756> estai <1510> (5704) telov <5056>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org