NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:32

1:32 outov <3778> estai <1510> (5704) megav <3173> kai <2532> uiov <5207> uqistou <5310> klhyhsetai <2564> (5701) kai <2532> dwsei <1325> (5692) autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ton <3588> yronon <2362> dauid <1138> tou <3588> patrov <3962> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org