NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 14:3

14:3 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> nomikouv <3544> kai <2532> farisaiouv <5330> legwn <3004> (5723) exestin <1832> (5904) tw <3588> sabbatw <4521> yerapeusai <2323> (5658) h <2228> ou <3756>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org