NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 11:53

11:53 kakeiyen <2547> exelyontov <1831> (5631) autou <846> hrxanto <756> (5662) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> deinwv <1171> enecein <1758> (5721) kai <2532> apostomatizein <653> (5721) auton <846> peri <4012> pleionwn <4119>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org