NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:24

9:24 efwnhsan <5455> (5656) oun <3767> ton <3588> anyrwpon <444> ek <1537> deuterou <1208> ov <3739> hn <1510> (5713) tuflov <5185> kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> dov <1325> (5628) doxan <1391> tw <3588> yew <2316> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> amartwlov <268> estin <1510> (5748)

John 9:31

9:31 oidamen <1492> (5758) oti <3754> o <3588> yeov <2316> amartwlwn <268> ouk <3756> akouei <191> (5719) all <235> ean <1437> tiv <5100> yeosebhv <2318> h <1510> (5753) kai <2532> to <3588> yelhma <2307> autou <846> poih <4160> (5725) toutou <5127> akouei <191> (5719)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org