NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 7:10-11

7:10 wv <5613> de <1161> anebhsan <305> (5627) oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tote <5119> kai <2532> autov <846> anebh <305> (5627) ou <3756> fanerwv <5320> alla <235> wv <5613> en <1722> kruptw <2927>

7:11 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> en <1722> th <3588> eorth <1859> kai <2532> elegon <3004> (5707) pou <4226> estin <1510> (5748) ekeinov <1565>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org