NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:5-6

5:5 hn <1510> (5713) de <1161> tiv <5100> anyrwpov <444> ekei <1563> triakonta <5144> [kai] <2532> oktw <3638> eth <2094> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> asyeneia <769> autou <846>

5:6 touton <5126> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> katakeimenon <2621> (5740) kai <2532> gnouv <1097> (5631) oti <3754> polun <4183> hdh <2235> cronon <5550> ecei <2192> (5719) legei <3004> (5719) autw <846> yeleiv <2309> (5719) ugihv <5199> genesyai <1096> (5635)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org