NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 2:12

2:12 meta <3326> touto <5124> katebh <2597> (5627) eiv <1519> kafarnaoum <2584> autov <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> ekei <1563> emeinan <3306> (5656) ou <3756> pollav <4183> hmerav <2250>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org