NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 21:2-3

21:2 hsan <1510> (5713) omou <3674> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> ywmav <2381> o <3588> legomenov <3004> (5746) didumov <1324> kai <2532> nayanahl <3482> o <3588> apo <575> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> oi <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> alloi <243> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

21:3 legei <3004> (5719) autoiv <846> simwn <4613> petrov <4074> upagw <5217> (5719) alieuein <232> (5721) legousin <3004> (5719) autw <846> ercomeya <2064> (5736) kai <2532> hmeiv <2249> sun <4862> soi <4671> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> enebhsan <1684> (5627) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> nukti <3571> epiasan <4084> (5656) ouden <3762>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org