NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 1:1-5

1:1 en <1722> arch <746> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056> kai <2532> o <3588> logov <3056> hn <1510> (5713) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> yeov <2316> hn <1510> (5713) o <3588> logov <3056>

1:2 outov <3778> hn <1510> (5713) en <1722> arch <746> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

1:3 panta <3956> di <1223> autou <846> egeneto <1096> (5633) kai <2532> cwriv <5565> autou <846> egeneto <1096> (5633) oude <3761> en <1520> o <3739> gegonen <1096> (5754)

1:4 en <1722> autw <846> zwh <2222> hn <1510> (5713) kai <2532> h <3588> zwh <2222> hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:5 kai <2532> to <3588> fwv <5457> en <1722> th <3588> skotia <4653> fainei <5316> (5719) kai <2532> h <3588> skotia <4653> auto <846> ou <3756> katelaben <2638> (5627)

John 1:9

1:9 hn <1510> (5713) to <3588> fwv <5457> to <3588> alhyinon <228> o <3739> fwtizei <5461> (5719) panta <3956> anyrwpon <444> ercomenon <2064> (5740) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org