NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:7

19:7 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> hmeiv <2249> nomon <3551> ecomen <2192> (5719) kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> ofeilei <3784> (5719) apoyanein <599> (5629) oti <3754> uion <5207> yeou <2316> eauton <1438> epoihsen <4160> (5656)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org