NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 13:23-26

13:23 hn <1510> (5713) anakeimenov <345> (5740) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> en <1722> tw <3588> kolpw <2859> tou <3588> ihsou <2424> on <3739> hgapa <25> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424>

13:24 neuei <3506> (5719) oun <3767> toutw <5129> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eipe <3004> (5628) tiv <5101> estin <1510> (5748) peri <4012> ou <3739> legei <3004> (5719)

13:25 anapeswn <377> (5631) ekeinov <1565> outwv <3779> epi <1909> to <3588> sthyov <4738> tou <3588> ihsou <2424> legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> tiv <5101> estin <1510> (5748)

13:26 apokrinetai <611> (5736) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) w <3739> egw <1473> baqw <911> (5692) to <3588> qwmion <5596> kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> baqav <911> (5660) oun <3767> [to] <3588> qwmion <5596> lambanei <2983> (5719) kai <2532> didwsin <1325> (5719) iouda <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org