NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:12-13

10:12 o <3588> misywtov <3411> kai <2532> ouk <3756> wn <1510> (5752) poimhn <4166> ou <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ta <3588> probata <4263> idia <2398> yewrei <2334> (5719) ton <3588> lukon <3074> ercomenon <2064> (5740) kai <2532> afihsin <863> (5719) ta <3588> probata <4263> kai <2532> feugei <5343> (5719) kai <2532> o <3588> lukov <3074> arpazei <726> (5719) auta <846> kai <2532> skorpizei <4650> (5719)

10:13 oti <3754> misywtov <3411> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) autw <846> peri <4012> twn <3588> probatwn <4263>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org