NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 10:11-12

10:11 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> thn <3588> quchn <5590> autou <846> tiyhsin <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:12 o <3588> misywtov <3411> kai <2532> ouk <3756> wn <1510> (5752) poimhn <4166> ou <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ta <3588> probata <4263> idia <2398> yewrei <2334> (5719) ton <3588> lukon <3074> ercomenon <2064> (5740) kai <2532> afihsin <863> (5719) ta <3588> probata <4263> kai <2532> feugei <5343> (5719) kai <2532> o <3588> lukov <3074> arpazei <726> (5719) auta <846> kai <2532> skorpizei <4650> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org