NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Galatians 6:16

6:16 kai <2532> osoi <3745> tw <3588> kanoni <2583> toutw <5129> stoichsousin <4748> (5692) eirhnh <1515> ep <1909> autouv <846> kai <2532> eleov <1656> kai <2532> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> tou <3588> yeou <2316>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org