NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Ephesians 1:5

1:5 proorisav <4309> (5660) hmav <2248> eiv <1519> uioyesian <5206> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> auton <846> kata <2596> thn <3588> eudokian <2107> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>

Ephesians 1:9

1:9 gnwrisav <1107> (5660) hmin <2254> to <3588> musthrion <3466> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846> kata <2596> thn <3588> eudokian <2107> autou <846> hn <3739> proeyeto <4388> (5639) en <1722> autw <846>

Ephesians 1:11

1:11 en <1722> autw <846> (1-11) en <1722> w <3739> kai <2532> eklhrwyhmen <2820> (5681) proorisyentev <4309> (5685) kata <2596> proyesin <4286> tou <3588> ta <3588> panta <3956> energountov <1754> (5723) kata <2596> thn <3588> boulhn <1012> tou <3588> yelhmatov <2307> autou <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.05 seconds
powered by bible.org