NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 2:24

2:24 on <3739> o <3588> yeov <2316> anesthsen <450> (5656) lusav <3089> (5660) tav <3588> wdinav <5604> tou <3588> yanatou <2288> kayoti <2530> ouk <3756> hn <1510> (5713) dunaton <1415> krateisyai <2902> (5745) auton <846> up <5259> autou <846>

Acts 2:31

2:31 proidwn <4275> (5631) elalhsen <2980> (5656) peri <4012> thv <3588> anastasewv <386> tou <3588> cristou <5547> oti <3754> oute <3777> egkateleifyh <1459> (5681) eiv <1519> adhn <86> oute <3777> h <3588> sarx <4561> autou <846> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org