NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 23:2-3

23:2 o <3588> de <1161> arciereuv <749> ananiav <367> epetaxen <2004> (5656) toiv <3588> parestwsin <3936> (5761) autw <846> tuptein <5180> (5721) autou <846> to <3588> stoma <4750>

23:3 tote <5119> o <3588> paulov <3972> prov <4314> auton <846> eipen <2036> (5627) tuptein <5180> (5721) se <4571> mellei <3195> (5719) o <3588> yeov <2316> toice <5109> kekoniamene <2867> (5772) kai <2532> su <4771> kayh <2521> (5736) krinwn <2919> (5723) me <3165> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> paranomwn <3891> (5723) keleueiv <2753> (5719) me <3165> tuptesyai <5180> (5745)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org