NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Timothy 4:14

4:14 alexandrov <223> o <3588> calkeuv <5471> polla <4183> moi <3427> kaka <2556> enedeixato <1731> (5668) apodwsei <591> (5692) autw <846> o <3588> kuriov <2962> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>

2 Timothy 4:16

4:16 en <1722> th <3588> prwth <4413> mou <3450> apologia <627> oudeiv <3762> moi <3427> paregeneto <3854> (5633) alla <235> pantev <3956> me <3165> egkateleipon <1459> (5707) mh <3361> autoiv <846> logisyeih <3049> (5678)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org