NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Peter 1:13-14

1:13 dikaion <1342> de <1161> hgoumai <2233> (5736) ef <1909> oson <3745> eimi <1510> (5748) en <1722> toutw <5129> tw <3588> skhnwmati <4638> diegeirein <1326> (5721) umav <5209> en <1722> upomnhsei <5280>

1:14 eidwv <1492> (5761) oti <3754> tacinh <5031> estin <1510> (5748) h <3588> apoyesiv <595> tou <3588> skhnwmatov <4638> mou <3450> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> ihsouv <2424> cristov <5547> edhlwsen <1213> (5656) moi <3427>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org