NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 5:9-10

5:9 dio <1352> kai <2532> filotimoumeya <5389> (5736) eite <1535> endhmountev <1736> (5723) eite <1535> ekdhmountev <1553> (5723) euarestoi <2101> autw <846> einai <1510> (5750)

5:10 touv <3588> gar <1063> pantav <3956> hmav <2248> fanerwyhnai <5319> (5683) dei <1163> (5904) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> komishtai <2865> (5672) ekastov <1538> ta <3588> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> prov <4314> a <3739> epraxen <4238> (5656) eite <1535> agayon <18> eite <1535> faulon <5337>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org