NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 5:10-11

5:10 touv <3588> gar <1063> pantav <3956> hmav <2248> fanerwyhnai <5319> (5683) dei <1163> (5904) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> komishtai <2865> (5672) ekastov <1538> ta <3588> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> prov <4314> a <3739> epraxen <4238> (5656) eite <1535> agayon <18> eite <1535> faulon <5337>

5:11 eidotev <1492> (5761) oun <3767> ton <3588> fobon <5401> tou <3588> kuriou <2962> anyrwpouv <444> peiyomen <3982> (5719) yew <2316> de <1161> pefanerwmeya <5319> (5769) elpizw <1679> (5719) de <1161> kai <2532> en <1722> taiv <3588> suneidhsesin <4893> umwn <5216> pefanerwsyai <5319> (5771)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org