NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:10-11

3:10 nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> uper <5228> ekperissou <4057> deomenoi <1189> (5740) eiv <1519> to <3588> idein <1492> (5629) umwn <5216> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> katartisai <2675> (5658) ta <3588> usterhmata <5303> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216>

3:11 autov <846> de <1161> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> hmwn <2257> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> hmwn <2257> ihsouv <2424> kateuyunai <2720> (5659) thn <3588> odon <3598> hmwn <2257> prov <4314> umav <5209>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org