NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 9:25-27

9:25 pav <3956> de <1161> o <3588> agwnizomenov <75> (5740) panta <3956> egkrateuetai <1467> (5736) ekeinoi <1565> men <3303> oun <3767> ina <2443> fyarton <5349> stefanon <4735> labwsin <2983> (5632) hmeiv <2249> de <1161> afyarton <862>

9:26 egw <1473> toinun <5106> outwv <3779> trecw <5143> (5719) wv <5613> ouk <3756> adhlwv <84> outwv <3779> pukteuw <4438> (5719) wv <5613> ouk <3756> aera <109> derwn <1194> (5723)

9:27 alla <235> upwpiazw <5299> (5719) mou <3450> to <3588> swma <4983> kai <2532> doulagwgw <1396> (5719) mh <3361> pwv <4458> alloiv <243> khruxav <2784> (5660) autov <846> adokimov <96> genwmai <1096> (5638)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org