NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:3-4

1:3 euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> kai <2532> pathr <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> o <3588> kata <2596> to <3588> polu <4183> autou <846> eleov <1656> anagennhsav <313> (5660) hmav <2248> eiv <1519> elpida <1680> zwsan <2198> (5723) di <1223> anastasewv <386> ihsou <2424> cristou <5547> ek <1537> nekrwn <3498>

1:4 eiv <1519> klhronomian <2817> afyarton <862> kai <2532> amianton <283> kai <2532> amaranton <263> tethrhmenhn <5083> (5772) en <1722> ouranoiv <3772> eiv <1519> umav <5209>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org