NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:1-2

1:1 petrov <4074> apostolov <652> ihsou <2424> cristou <5547> eklektoiv <1588> parepidhmoiv <3927> diasporav <1290> pontou <4195> galatiav <1053> kappadokiav <2587> asiav <773> kai <2532> biyuniav <978>

1:2 kata <2596> prognwsin <4268> yeou <2316> patrov <3962> en <1722> agiasmw <38> pneumatov <4151> eiv <1519> upakohn <5218> kai <2532> rantismon <4473> aimatov <129> ihsou <2424> cristou <5547> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> plhyunyeih <4129> (5684)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org